TARGI EDUKACJI I PRACY ANNO DOMINI 2016

TARGI EDUKACJI I PRACY ANNO DOMINI  2016

26 kwietnia 2016 roku w hali  Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie odbyły się IV już Targi Edukacji i Pracy. Targi te zaszczyciła słuszna liczba uczestników- tak po stronie wystawców, jak i odwiedzających. Jak podkreśliła pani wiceburmistrz Justyna Karpisiak- wydarzenie to na stałe  wpisało się w kalendarz imprez miejskich. Jego celem jest już nie tylko zapoznanie gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ofertą kształcenia, jak i  z potencjalnymi pracodawcami, ale także promocja Gubina. Stąd szczególne podziękowania za organizację i koordynowanie całej imprezy należą się dyrekcji i gronu pedagogicznemu ZSLiT w Gubinie, lokalnemu Młodzieżowemu Centrum Kariery oraz Ochotniczemu Hufcowi Pracy.

Młodzi ludzie uczestniczący w targach często nie mieli jeszcze sprecyzowanych planów związanych z przyszłą edukacją oraz podjęciem zatrudnienia, dlatego udział w tym wydarzeniu mógł okazać się pomocny w podjęciu decyzji co do przyszłości. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali dane teleadresowe od najbardziej interesujących ich wystawców. Osobną atrakcją był doskonale wyposażony bufet oraz grill, gdzie uczestnicy targów mogli poczęstować się kawą, herbatą, ciastem oraz innymi smakołykami. Czas wystawców i zwiedzających umilały występy grup tanecznych i wokalnych uczniów ZSLiT  i ZSO w Gubinie.

Targi dla gimnazjalistów były także okazją do szczegółowego zapoznania się z ofertą ZSLiT poprzez uczestniczenie w zajęciach na terenie szkoły, w czasie których mogli odkrywać własną kreatywność językową lub artystyczną, przyjrzeć się z bliska i doświadczyć na własnej skórze zadań logistyków, fryzjerów czy kucharzy i hotelarzy.

Wzrastające z roku na rok zainteresowanie Targami pozwala sądzić, że całe przedsięwzięcie jest warte zachodu, dlatego już dziś… zapraszamy za rok.

Kategorie