60-te urodziny na szóstkę z plusem!!!!!

60-te urodziny na szóstkę z plusem!!!!!

Rok 2017 jest wyjątkowy nie tylko ze względu na to, że nasza szkoła może szczycić się spektakularną ilością sukcesów odniesionych na olimpiadach i zawodach, ale także dlatego, że 24 sierpnia 2017r. minie sześćdziesiąt lat od jej powstania. Z tego powodu 2 czerwca 2017r. gościliśmy wyjątkowych gości- wśród nich przede wszystkim absolwentów, byłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy przez lata związani byli ze szkołą. Ten wyjątkowy dzień zechcieli uświetnić także swoją obecnością: pani wicekurator- Katarzyna Pernal– Wyderkiewicz, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego- pan Czesław Fiedorowicz, Starosta Krośnieński- Mirosław Glaz,  burmistrz Gubina- pani Justyna Karpisiak oraz inni przedstawiciele lokalnych władz, instytucji wspierających szkołę i jej przyjaciół.

Uroczystości Jubileuszu rozpoczęła msza św. w intencji nauczycieli, uczniów i absolwentów ZSLiT, a następnie obchody przeniosły się do hali sportowej przy ulicy Krakowskiej. Tu od rana dawało się wyczuć niezwykły nastrój- przyczyniły się do niego nie tylko odświętne dekoracje, ostatnie krzątaniny organizatorów, ale przede wszystkim dziesiątki zdjęć ze spoglądającymi setkami oczu ludzi, którzy w murach naszej szkoły zostawili znaczący kawałek życia. To, że święto szkoły to przede wszystkim święto ludzi z nią związanych, dało się też zauważyć we wszystkich wzruszających powitaniach i serdecznościach , które towarzyszyły wchodzącym do hali absolwentom i byłym jej pracownikom, z zainteresowaniem przyglądającym  się sobie nawzajem i ze wzruszeniem odnajdujacym znajome osoby. Bo przecież , jak powiedział pan Cz. Fiedorowicz,, nie ma w Gubinie rodziny, gdzie nie byłoby osoby, która nie uczęszczałaby, uczęszcza lub będzie uczęszczała do tej szkoły”. To właśnie różnego rodzaju osobiste wspomnienia w połączeniu z podkreśleniem wyjątkowości tego miejsca , zdominowały okolicznościowe przemówienia. I tak: pani wicekurator, zanim odczytała  list gratulacyjny, ciepło wspominała halę sportową, do której jeszcze jako uczennica przyjeżdżała na zawody; pan Fiedorowicz natomiast najpierw z nostalgią wspominał związki swoje i swojego rodzeństwa ze szkołą, wymieniając grono( obecnych wśród gości) nauczycieli, którzy wyjątkowo zapisali się w jego pamięci, następnie zaś  odniósł się do wieloletniej współpracy z byłym dyrektorem, panem Andrzejem Gornowem, wymieniając między innymi zakończenie budowy- wtedy pierwszej w województwie tak nowoczesnej-  hali sportowej czy pionierskiego projektu zawodowej polsko- niemieckiej wymiany uczniów. Nie brakło wzruszeń także w przemówieniu p. Gornowa, który kierował placówką 20 lat i życzył swojej ukochanej szkole tego, by pan starosta, niczym ojciec powiatu, traktował  wszystkie podległe mu szkoły  jak własne dzieci… Obecny dyrektor starał się połączyć w swoim przemówieniu historię szkoły z jej współczesnością, wymieniając zasługi byłych dyrektorów, jak i podkreślając  obecne sukcesy. Na współczesności skupione były przemówienia pani burmistrz i pana starosty, którzy życzyli szkole  umocnienia i ustabilizowania swojej pozycji na mapie lokalnej oświaty, „ by przez trudy móc dosięgać gwiazd!”.

Część  oficjalna uroczystości zakończyła się wręczeniem okolicznościowych podziękowań i upominków byłej kadrze kierowniczej szkoły oraz  jej obecnym sponsorom i przyjaciołom. Część artystyczną Jubileuszu natomiast zdominowała taneczno – kabaretowa podróż przez historię szkoły oraz etapy ewolucji ucznia od oseska po studenta. Podczas kiedy  uczniowie mogli wykazać się zdolnościami tanecznymi i aktorskimi, nauczyciele i pracownicy szkoły sprawdzali swoje możliwości wokalne. Wszak:

60 lat minęło jak jeden dzień –

Kategorie