AKCJA STRAJKOWA

AKCJA STRAJKOWA!


Szanowni Państwo – Rodzice  uczniów
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych

Informuję, że w naszej placówce odbyło się referendum, w wyniku którego szkoła przystępuje od 8 kwietnia br. do strajku.
W czasie jego trwania zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze nie będą mogły się odbywać, ponieważ w akcji strajkowej weźmie udział ponad 90 % nauczycieli. Nie mogą oni sprawować opieki nad dziećmi i uczniami, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad dziećmi podczas trwania strajku.
Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu niezwłocznie przekazane przez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.


Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły

Kategorie