„Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”

               „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”

 Celem konkursu była szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa
uczniów w szkole, jak i poza nią.

Zadania konkursu ,  jakie zrealizowaliśmy w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie w okresie od 15.02.2016 r. do 30.09.2016 r. :

1, Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

2.Pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nas czekać na zajęciach  w-f”.

3.Mój wolny czas w cyberprzestrzenii.

4.Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

5.Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp.

6.”Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/ regulaminu/ podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu.

7.Opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania.

8.Wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.

9.”Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”

10.Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + , prowadzony w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

certyfikat_bezp_szkola

Kategorie