Byliśmy na „Uzecie”

Byliśmy na „Uzecie”
25 marca grupa uczniów klas pierwszych pod przewodnictwem pani M. Kwiecińskiej odwiedziła Uniwersytet Zielonogórski w celach poznawczych. Pierwszym zwiedzanym przez nas obiektem było Archiwum Państwowe. Na początku podzieliliśmy się na dwie grupy. Podczas gdy jedna zwiedzała obiekt, druga miała okazję wysłuchać niezwykle interesującego wykładu dr. A. Górskiego o dotychczasowym funkcjonowaniu archiwum, o pracach archiwalnych w terenie i o zabytkach epigraficznych. Tu mogliśmy zobaczyć zdjęcia naszej pani od historii z czasów studenckich, kiedy z dr. Górskim pracowała przy płytach nagrobnych w lapidarium. Niezwykłe wrażenie zrobiła na nas makieta pobliskiego zamku rycerskiego w Siedlisku, gdzie niegdyś zamieszkiwał rodzina Schönaich. Podczas zwiedzania obiektu zobaczyliśmy wszystkie pomieszczenia archiwalne. Zaszokowały nas magazyny z ruchomymi regałami i pracownia renowacji archiwaliów wyposażona w najnowocześniejsze sprzęty. Kolejnym obiektem, który zwiedziliśmy, była nowo wybudowana biblioteka uniwersytecka, która zadziwiła nas nowatorstwem swoich rozwiązań. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak w dobie dzisiejszej technologii wypożyczyć lub oddać książki. Ktoś mógłby stwierdzić: „co za problem?”, jednak takie nowatorstwo technologiczne może zaskakiwać niejednego światowca. W bibliotece mogliśmy wysłuchać również krótkiej prelekcji na temat zebranych tam starodruków, dotknąć tych historycznych arcydzieł i pokontemplować z wysoką kulturą. Ostatnim celem naszej wyprawy stał się wykład z historii najnowszej dotyczący epoki E. Gierka przeprowadzony przez dr. hab. R. Skobelskiego profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego, rodowitego gubinianina. Na wykładzie byliśmy już trochę zmęczeni, ale mistrzostwo w przedstawianiu treści przez profesora i wrażenia uniwersyteckiej sali wykładowej spowodowały, że z zaciekawieniem wysłuchaliśmy ostatniego punktu programu. Myślę, że wrażenia z wyjazdu na długo zapadną w pamięci każdego uczestnika, gdyż był on stricte naukowy i inspirujący.

Kategorie