Wewnętrzny harmonogram egzaminu zawodowego sesja czerwiec-lipiec 2021

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021
Podstawa 2019

Lp.

Oznaczenie
kwalifikacji

Forma

Data
egzaminu

Godz.
rozpoczęcia

Numer sali

Imię i nazwisko członków

Uwagi

Rezerwa

1 EKA.04 DK 09.06.2021 8.00 31 Przewodniczący: Beata Unisławska-Główniak
Członek: Marta Smyk
Operator:Stefan Kowalczuk
10 osób Luba Sitkevych
2 EKA.04 DK 09.06.2021 10.00 31 Przewodniczący: Dariusz Domański
Członek: Marta Zielińska
Operator:Stefan Kowalczuk
6 osób Monika Bania
3 EKA.04 DK 09.06.2021 12.00 31 Przewodniczący: Jacek Gornow
Członek: Izabela Juszczyńska
Operator:Stefan Kowalczuk
9 osób Alicja Siwczak
4 EKA.04 DK 09.06.2021 14.00 31 Przewodniczący: Agnieszka Zuker
Członek: Elżbieta Szyszkowska
Operator:Stefan Kowalczuk
9 osób Edyta Winnicka
5 PGF.07 DK 09.06.2021 8.00 32 Przewodniczący: Magdalena Sikiewicz – Witczak
Członek: Blanka Witan
Operator; Michał Papciak
8 osób Magdalena Kwiecińska
6 SPL.01 DK 09.06.2021 10.00 32 Przewodniczący: Marek Basznica
Członek: Sebastian Drapa
Operator: Michał Papciak
9 osób Wioletta Telicka
7 SPL.01 DK 09.06.2021 12.00 32 Przewodniczący: Iwan Sitkevych
Członek: Marta Kasztelan
Operator: Michał Papciak
9 osób Aneta Lipowicz
8 SPL.01 DK 09.06.2021 14.00 32 Przewodniczący: Dorota Winiszewska
Członek: Urszula Friebel
Operator: Michał Papciak
10 osób Sylwia Giergasz

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021
Podstawa 2012/2017.

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma

Data egzaminu

Godz. rozpoczęcia

Numer sali

Imię i nazwisko członków

Uwagi

Rezerwa

1. AU.20
AU.12
AU.15
AU.22
AU.26
TG.07
TG.12
D 22.06.2020 10.00 aula Przewodniczący: Adriana Gładysz- Gaczyńska
Członek:Sebastian Drapa
28 osób Dorota Winiszewska
2 AU.36 DK 22.06.2021 10.00 31 Przewodniczący: Monika Bania
Członek: Blanka Witan
Operator:Stefan Kowalczuk
1 osoba Jacek Gornow
3 A.36
AU.21
AU.30
AU.32
TG.16
D 22.06.2020 12.00 aula Przewodniczący: Agnieszka Zuker
Członek: Małgorzata Wróbel
Członek:Urszula Friebel
44 osoby Paweł Wojtecki

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2021
Podstawa 2019

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Model

Data

Godzina

Nr sali

Członkowie ZN

Uwagi

Rezerwa

1. SPL.01 D 07.06.2021 9.00 aula Przewodniczący: Sylwia Giergasz
Członek ECKZiU: Wojciech Bajor
28 osób
(120 min.)
Paweł Wojtecki
2. PGF.07 DK 11.06.2021 8.00 32 Przewodniczący: Agnieszka Zuker
Członek :
Operator systemu: Michał Papciak
8 osób
(180 min.)
Dariusz Domański
3. EKA..04 DK 14.06.2021 8.00 31 Przewodniczący:Beata Unisławska
Członek ECKZiU:Ewa Trofimowicz
Operator: Stefan Kowalczuk
8 osób
(180 min.)
Alicja Siwczak
4 EKA..04 DK 14.06.2021 8.00 32 Przewodniczący:Jacek Gornow
Członek ECKZiU:Kamil Bazan
Operator: Michał Papciak
8 osób
(180 min.)
Wioletta Telicka
5. EKA..04 DK 15.06.2021 8.00 31 Przewodniczący:Paweł Wojtecki
Członek ECKZiU:Alicja Szymańska
Operator: Stefan Kowalczuk
8 osoby
(180 min.)
Magdalena Kwiecińska
6 EKA..04 DK 15.06.2021 8.00 32 Przewodniczący: Alicja Siwczak
Członek ECKZiU: Leon Wieliczko
Operator: Michał Papciak
10 osób
( 180min.)
Małgorzata Wróbel

Podstawa 2017

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Model

Data

Godzina

Nr sali

Członkowie ZN

Uwagi

Rezerwa

1. A.U.. 22
AU.26
TG.12
D 21.06.2021 9.00 aula Przewodniczący:Magda Hejman
Członek: Piotr Dobiegała
17 osób
(120 min.)
(150min.)
Dariusz Domański
2. AU.32
TG.16
D 21.06.2021 13.00 aula Przewodniczący:Edyta Winnicka
Członek:Agnieszka Wytrwał
26 osoby
(120 min.)
(150min.)
Ewa Piasek
3. AU.29 DK 24.06.2021 8..00 32 Przewodniczący: Paweł Wojtecki
Członek:Grażyna Kolanowska
Operator: Michał Papciak
1 osoba
(120 min.)
Aneta Lipowicz
4 AU.35 DK 24.06.2021 900 31 Przewodniczący: Anna Maślak
Członek:Wojciech Bajor
Operator: Stefan Kowalczuk
1 osoba
( 180 min)
Marek Basznica
5 AU.30 DK 25.06.2021 9.00 31 Przewodniczący: Ewa Piasek
Członek:
Operator: Michał Papciak
8 osób
(180)
Magdalena Sikiewicz-Witczak
5 AU.36 DK 28.06.2021 9.00 31 Przewodniczący: Magdalena Kwiecińska
Członek:Rafał Ziemba
Operator: Stefan Kowalczuk
2 osoby
(180 min.)
Agnieszka Zuker
6 AU.21 W 27.06.2021 9.00 42 Przewodniczący: Mirosława Iwaszkiewicz-Gornow
Egzaminator: Elżbieta Paprocka
Asystent: Edyta Winnicka
3 osoby
(180 min.)
Jolanta Fedro
7 AU.21 W 27.06.2021 15.00 42 Przewodniczący: Aneta Lipowicz
Egzaminator:Elżbieta Paprocka
Asystent: Edyta Winnicka
3 osoby
( 180min.)
Magdalena Kwiecińska
8 AU.21 W 28.06.2021 9.00 42 Przewodniczący: Edyta Zimoch
Egzaminator: Elżbieta Paprocka
Asystent: Anna Karecka
3 osoby
(180min.)
Anna Maślak
9 TG.07 W 02.07.2021 8.00 48 Przewodniczący: Justyna Karska-Kamińska
Egzaminator: Starosta-Byczyńska Izabela
Asystent: Magda Hejman
3 osoby
(120min.)
Adriana Gładysz- Gaczyńska
9 TG.07 W 02.07.2021 12.00 48 Przewodniczący: Anna Karecka
Egzaminator: Starosta-Byczyńska Izabela
Asystent: Magda Hejman
2 osoby
(120min.)
Dorota Winiszewska
11 TG.07 W 02.07.2021 16.00 48 Przewodniczący:Sylwia Giergasz
Egzaminator: Starosta-Byczyńska Izabela
Asystent: Magda Hejman
3 osoby
(120min.)
Edyta Zimoch
12 TG.07 W 03.07.2020 8.00 48 Przewodniczący : Ivan Sitkevych
Egzaminator: Starosta-Byczyńska Izabela
Asystent: Małgorzata Bartosz
3 osoby
(120min)..
Ewa Piasek