Wewnętrzny harmonogram egzaminu zawodowego sesja zima 2022

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji styczeń-luty 2022
Podstawa 2019

Lp.

Oznaczenie
kwalifikacji

Forma

Data
egzaminu

Godz.
rozpoczęcia

Numer sali

Imię i nazwisko członków

Uwagi

Rezerwa

1. EKA.04 DK 11.01.2022 12.00 31 Przewodniczący: Jacek Gornow
Członek: Blanka Witan
Operator:Stefan Kowalczuk
2 osoby Adriana Gładysz- Gaczyńska
2. PGF.07 DK 11.01.2021 14.00 32 Przewodniczący: Dorota Winiszewska
Członek: Blanka Witan
Operator; Michał Papciak
1 osoba Agnieszka Zuker

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji styczeń-luty 2022
Podstawa 2012/2017.

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Forma

Data egzaminu

Godz. rozpoczęcia

Numer sali

Imię i nazwisko członków

Uwagi

Rezerwa

1. AU.22
TG.07
D 11.01.2022 10.00 aula Przewodniczący: Dariusz Domański
Członek: Urszula Friebel
5 osób Luba Sitkevych
2. AU.35 DK 11.01.2022 8.00 31 Przewodniczący: Beata Unisławska – Główniak
Członek: Sebastian Drapa
Operator:Stefan Kowalczuk
1 osoba Ivan Sitkevych
3. AU.36 DK 11.01.2022 10.00 31 Przewodniczący: Monika Bania
Członek: Sebastian Drapa
Operator: Stefan Kowalczuk
15 osób Anna Karecka
4. AU.21
TG.16
D 11.01.2022 12.00 aula Przewodniczący: Edyta Zimoch
Członek:Urszula Friebel
6 osób Sylwia Giergasz

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu w sesji styczeń-luty 2022
Podstawa 2019

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Model

Data

Godzina

Nr sali

Członkowie ZN

Uwagi

Rezerwa

1. EKA..04 DK 18.01.2022 8.00 31 Przewodniczący: Paweł Wojtecki
Członek ECKZiU: Agnieszka Wytrwał
Operator: Stefan Kowalczuk
4 osoby
(180 min.)
Alicja Siwczak
2. PGF..07 DK 20.01.2022 8.00 32 Przewodniczący: Mirosław Siergiej
Członek ECKZiU: Wojciech Bajor
Operator: Michał Papciak
8 osób
(180 min.)
Magda Hejman

Podstawa 2017

Lp.

Oznaczenie kwalifikacji

Model

Data

Godzina

Nr sali

Członkowie ZN

Uwagi

Rezerwa

1. AU.22
D 10.01.2022 9.00 aula Przewodniczący: Edyta Winnicka
Członek: Alicja Szymańska
4 osoby
(120 min.
Mirosława Iwaszkiewicz-Gornow
2. AU.32
TG.16
D 10.01.2022 13.00 aula Przewodniczący: Alicja Siwczak
Członek: Piotr Dobiegała
3 osoby
(120 min.)
1 osoba
(150min.)
Małgorzata Bartosz
3. AU.30 DK 13.01.2022 9..00 32 Przewodniczący: Mirosław Siergiej
Członek: Kamil Bazan
Operator: Michał Papciak
1 osoba
(180 min.)
Aneta Lipowicz
4. AU.35 DK 14.01.2021 9.00 31 Przewodniczący: Wioletta Telicka
Członek: Ewa Trofimowicz
Operator: Stefan Kowalczuk
1 osoba
( 180 min)
Edyta Winnicka
5. AU.36 DK 17.01.2022 9.00 31 Przewodniczący: Anna Maślak
Członek: Leon Wieliczko
Operator: Stefan Kowalczuk
8 osób
(180)
Anna Karecka
6. AU.36 DK 17.01.2022 9.00 32 Przewodniczący: Jolanta Fedro
Członek: Jerzy Węsek
Operator: Michał Papciak
8 osoób
(180 min.)
Jolanta Fedro