Harmonogram egzaminu zawodowego – sesja styczeń-luty 2021

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego
sesja styczeń-luty 2021

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Forma Data egzaminu Godz. rozpoczęcia Numer sali Imię i nazwisko członków Uwagi
1. AU. 35 wersja z komputerem 12.01.2021 8.00 31 Przewodniczący: Monika Bania
Członek: Marta Smyk
asystent techniczny: Stefan Kowalczuk
2 osoby
2 AU.36 wersja z komputerem 12.01.2021 10.00 31,32 Przewodniczący: Beata Unisławska- Główniak
Członek: Blanka Witan
asystent techniczny: Stefan Kowalczuk
11 osób
3 AU.22
TG.07
wersja papierowa 12.01.2021 10.00 aula Przewodniczący: Sylwia Giergasz
Członek: Sebastian Drapa
7 osób
4 AU.21
A.36
wersja papierowa 12.01.2021 12.00 aula Przewodniczący: Dorota Winiszewska
Członek:Urszula Friebel
2 osoby
5 A.32 wersja papierowa 12.01.2021 14.00 aula Przewodniczący: Edyta Zimoch
Członek: Izabela Juszczyńska
3 osoby

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego
sesja styczeń-luty 2021

Lp. Oznaczenie kwalifikacji model Data Godzina Nr sali Członkowie ZN Uwagi
1. A.31
AU.22
D 11.01.2021 9.00 aula Przewodniczący: Luba Sitkevych
Członek: Wojciech Bajor
15 osób
(120 min.)
2. A.32
T.15
D 11.01.2021 13.00 aula Przewodniczący: Wioletta Telicka
Członek:Rafał Ziemba
6 osób
(120 min.)
3. A.30 D 11.01.2021 16.00 aula Przewodniczący: Teresa Faryniarz
Członek:Ewa Trofimowicz
1 osoba
(120 min.)
4. AU.35 DK 14.01.2021 9.00 31 Przewodniczący: Jolanta Fedro
Członek:Alicja Szymańska
Asystent techniczny: Stefan Kowalczuk
6 osób
(180 min.)
5. A.36 DK 16.01.2021 9.00 31 Przewodniczący: Anna Maślak
Członek: Kamil Bazan
Asystent techniczny: Stefan Kowal
3 osoby
(180 min.)
6 TG.07 W 16.01.2021 8.00 48 Egzaminator: Anna Mikucka
Asystent techniczny: Małgorzata Bartosz
1 osoba
(120 min.)
7 AU.36 DK 18.01.2021 9.00 31,32 Przewodniczący: Jacek Gornow
Członek: Grażyna Kolanowska
Asystent techniczny: Stefan Kowalczuk
11 osób
(180 min.)
6. AU.29 DK 18.01.2021 16.00 31 Przewodniczący: Marek Basznica
Członek: Agnieszka Wytrwał
Asystent techniczny: Michał Papciak
8 osób
(120 min.)