II Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Eliminacje szkolne II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Uczniowie klas: drugiej, trzeciej i czwartej technikum ekonomicznego brali udział w eliminacjach szkolnych II Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Wyłoniona została czwórka uczniów z najwyższymi wynikami. Byli to Damian Banasiak, Natalia Jarosz i Monika Cierpicka z klasy 3 TE oraz Aleksandra Piasecka z klasy 4 TE. Do udziału w Olimpiadzie zapraszani są tylko uczniowie zawodowych szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie zaś kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości. Uczniowie ZSLiT zaprezentowali wysoki poziom merytoryczny. Dwoje z nich: Damian Banasiak i Maria Cierpicka otrzymali wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników.

Laureaci i finaliści Olimpiady w wymienionych zawodach są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

hm_banasiak hm_cierpicka

Kategorie