Jubileuszowa debata

 

„Gratulujemy udanego pomysłu!”, „ Było super!” , „Kiedy następny raz?”- to komentarze gości i uczestników debaty zorganizowanej w naszej szkole 7 lutego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem spotkania była aktualność postawy patriotycznej, bo w setną rocznicę powrotu Polski na mapę Europy warto zadać sobie pytanie, jaki powinien być patriotyzm w XXI wieku. Dyskutowali ze sobą młodzi ludzie ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Zarówno ci, którzy uznawali, że dotychczasowe rozumienie patriotyzmu jako postawy jest anachroniczne, jak i ci,  którzy sądzili, że tradycyjne jego definiowanie jest aktualne, argumentowali przekonywająco swoje stanowiska. Dowodem na to były oklaski rozlegające się od czasu do czasu w auli ZSLiT oraz głosowanie publiczności, która po obu debatach wydała się być bardziej przekonana o słuszności tezy o anachroniczności postawy patriotycznej. Spotkanie uświetniło przybycie nietuzinkowych gości, którzy z zainteresowaniem wysłuchali dyskusji młodzieży, żywo reagowali na to, co mówili młodzi, jak i podzielili się –  w formie krótkich wykładów – tym, jakie twarze, w ich opinii,  ma współczesny patriotyzm.

Szczególnie dziękujemy za udział w debacie:

panu prof. dr hab.  Wiesławowi Hładkiewiczowi – kierownikowi Instytutu  Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

pani dr Karinie Kniasieckiej- Falbierskiej – dziekanowi  Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

panu Jerzemu Przybeckiemu – prezesowi  lubuskiego oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

panu Zygmuntowi Kuligowi – przedstawicielowi  Związku Sybiraków w Gubinie

oraz reprezentantom  Stowarzyszenia Ułanów Karpackich z mjr rez. panem Sławomirem Romanem  na czele.

Dziękujemy także panu Staroście Krośnieńskiemu  Mirosławowi Glaz i burmistrzowi Gubina- panu Bartłomiejowi Bartczakowi za ufundowanie nagród dla zespołów biorących udział w debacie.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o naszych drogich uczniach, bez których nie moglibyśmy odnieść tego sukcesu. Szczególne podziękowania kierujemy do:  Julii Jaros, Kamili Kulus, Andżeliki Ornawki, Jakuba Szymanka, Sandry Torres Perez, Agaty Soboty, Magdy Wyrwoł, Arka Szafrańskiego, Natalii Konopskiej, Magdy Sobolewskiej, Natalii Jarosz, Sylwii Cierpickiej, Karoliny Skwarek, Sary Sokółki, Magdy Kopocińskiej.

 

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom którzy zorganizowali to wspaniałe wydarzenie: Adrianie Gładysz-Gaczyńskiej, głównej twórczyni tego sukcesu oraz Mirosławie Iwaszkiewicz-Gornow,  Iwonie Wojteckiej, Magdalenie Zajkowskiej, Jolancie Fedro, Alicji Siwczak, Ewie Piasek, Edycie Winnickiej, Ryszardowi Sibińskiemu oraz Markowi Basznicy.

 

 

Kategorie