Kolejny międzynarodowy projekt w ZSLiT!

W sierpniu 2017 roku dowiedzieliśmy się, iż wniosek złożony przez ZSLiT w Narodowej Agencji programu Erasmus + KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych – uzyskał akceptację i będzie realizowany. Pomysłodawczynią i autorką wniosku jest pani Justyna Cal – Chrobak.

Projekt ” Transnarodowy trójkąt dobrych praktyk – wymiana pomysłów, praktyk i metod pomiędzy polsko – niemiecko – hiszpańskimi partnerami” jest oparty na tych samych potrzebach dwóch szkół z Polski i Niemiec przy założeniu wykorzystania doświadczeń w pracy z młodzieżą partnera z Hiszpanii. Celem nadrzędnym stawianym przez partnerów niniejszego projektu jest uznanie oraz przejrzystość efektów kształcenia zawodowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wzmożenie w uczniach potrzeby zdobywania certyfikowanych kwalifikacji. Do zachęty ma posłużyć rozwój partnerstwa biznesowego pomiędzy ZSLiT, Berufliche Schule Ribnitz-Damgarten (RBB) ze Stralsundu w Niemczech i organizacją Europa: Movilidad Estudiantil (EME) z Walencji w Hiszpanii wraz z przedsiębiorcami współpracujących z wymienionymi instytucjami.

Uczestnikami projektu są wszyscy uczniowie uczęszczający do naszych placówek w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Uczniowie ZSLiT będą odbywać praktyki u pracodawców w Hiszpanii, Niemczech i Polsce wraz z uczniami ze szkoły partnerskiej RBB oraz przy rotacyjnej opiece pracowników EME. Uczniowie w czasie wolnym będą zwiedzać kraj partnera, uczestniczyć w zajęciach z kultury i języka gospodarza. Każdy uczestnik dobrych praktyk dostanie certyfikaty Europass Mobilność, EVCET i Europass CV.

Partnerzy skierują do trójkąta swoich pracowników, którzy będą u każdego z partnerów zdobywać doświadczenie i umiejętności w procesie kształcenia zawodowego na zasadzie job shadowing i praktyki w rzeczywistych warunkach pracy.

Każda szkoła zrealizuje łącznie 6 projektów z wykorzystaniem metody przewodniego tekstu na platformie eTwinning, który będzie dotyczył konkretnego zawodu: florysta/ogrodnik, ekonomista, logistyk, kucharz, hotelarz i fryzjer. Zakłada się, że projekty te będą realizowane między naszymi placówkami, a ich twórcami i koordynatorami będą sami uczniowie.

Projekt ściśle wiąże się ze wzmożeniem w uczniach potrzeby zdobywania certyfikowanych kwalifikacji poprzez mobilności w zakresie dobrych praktyk w międzynarodowym gronie zorganizowanych u pracodawców. Dzięki zaangażowaniu kadry przyniesie on również efekty w dłuższej perspektywie niż czas trwania projektu.

Kategorie