„ŁĄCZY NAS KREW, KTÓRA RATUJE ŻYCIE”

 

28 listopada 2017r. w auli Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych odbyło się spotkanie z panią Magdaleną Rokicką , które było poświęcone propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: 1TE/TR, 1TL,  1ZW/ZK, 3TL i 4TL. W trakcie spotkania został zaprezentowany krótki film dotyczący znaczenia i konieczności oddawania krwi oraz oceny własnej gotowości do bycia honorowym dawcą krwi w przyszłości. Uczniowie otrzymali również ulotki informacyjne a Zespół Szkół Licealnych i Technicznych uhonorowany został certyfikatem promującym honorowe krwiodawstwo.

Kategorie