„Let’s do it together”

W dniach 18-25.03.2013 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie trwał polsko-czeski projekt “Let’s do it together”. Projekt ten realizowany był przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu “Młodzież w Działaniu”. Wzięło w nim udział 20 młodych ludzi w wieku 16-22 lat z Polski i Czech. Tematem projektu było wzajemne poznawanie poprzez wspólne działania.

Wśród celów projektu należy wymienić promowanie integracji, budowanie świadomości na temat różnic i podobieństw między kulturami, odnajdywanie wspólnych wartości mimo różnic kulturowych, poszanowanie różnorodności kulturowych, tolerancji wśród młodzieży, rozwijanie poczucia solidarności, chęci współdziałania, zachęcanie do odgrywania aktywnej roli w swoim społeczeństwie, budowanie poczucia, że ma wpływ na kształtowanie społeczeństwa, co mogło przyczynić się do zwiększenia udziału młodzieży w życiu obywatelskim. Projekt promował również wielojęzyczność głównie poprzez wychodzenie poza lekcje, poza formalne sytuacje i używanie języków obcych podczas wszystkich działań projektowych. Podczas warsztatów, gier symulacyjnych i grze miejskiej, warsztatach kulinarnych, plastycznych czy teatralnych młodzież pracowała w grupach mieszanych narodowościowo, co sprzyjało integracji.

Wszystkie działania można śledzić na zdjęciach zamieszczonych na blogu projektowym www.projektmlodziez.wordpress.com.
Z wypowiedzi młodzieży wynika, że udział w projekcie „Let’s do it together” był przygodą, która trwała zbyt krótko. Uczestnicy spędzili razem osiem dni i czas ten wystarczył, by się polubili, zżyli, zaprzyjaźnili. W dniu wyjazdu byli naprawdę smutni. Nas ten smutek jednak cieszył, bo świadczy o tym, że młodzi ludzie dobrze się bawili, że projekt spełnił ich oczekiwania, że warto było go zrealizować.

koniec_proj_cz

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat Youthpass
Artykuł ten odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Kategorie