Nic o nas bez nas

Nic o nas bez nas

Grono Pedagogiczne oraz przedstawiciele Rady Rodziców ZSLiT pragną podziękować radnym powiatowym za przybycie na debatę, która miała miejsce 10 grudnia br. w auli szkoły. Dotyczyła ona projektu restrukturyzacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Krośnieńskiego, który bezpośrednio ma dotyczyć naszej szkoły, a właściwie wątpliwości na temat działań prowadzonych przez organ prowadzący szkołę i zespół, który z ramienia starostwa miał się tą kwestią zająć.

Dziękujemy za zainteresowanie, wysłuchanie uwag, dyskusję oraz wszelkie sugestie ze strony:

przewodniczącej Rady Powiatu – pani Danuty Anioł,

radnej – pani Natalii Zdónek,

radnego – pana Andrzeja Iwanickiego,

radnego – pana Lecha Kiertyczaka

radnego – pana Romana Sikory,

oraz radnego Miasta Gubina – pana Mirosława Rogińskiego.

Kategorie