OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z AIDS

 

 

 

Światowy Dzień Walki z AIDS obchodzony corocznie z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia odbył się 01.12.2017 roku w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie. Obchody przebiegały pod hasłem:

„Jak prowadzić profilaktykę HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową?”.

Młodzież z klasy trzeciej tydzień wcześniej przygotowała gazetkę informacyjną na temat profilaktyki i zakażeń wirusem HIV, która zawisła na głównym korytarzu szkoły. Ponadto rozwiesiła ulotki informacyjne na korytarzach szkoły, które zawierały aktualne informacje dotyczące bezpłatnych anonimowych badań na obecność wirusa HIV na terenie województwa lubuskiego. W dniach od 29 listopada do 1 grudnia 2017r w klasach pierwszych: TE, TR, TL, TŻ, TF, ZW, ZK odbyły się lekcje biologii poświęcone profilaktyce HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową.  W trakcie zajęć została wykorzystana prezentacja multimedialna oddziału promocji zdrowia „ Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej” miasta stołecznego Warszawy. Ponadto każdy z uczniów otrzymał ulotki informacyjne, które zawierały kompendium wiedzy omawianej tematyki. W trakcie całego dnia na ekranie telewizora w głównym budynku szkoły można było obejrzeć filmy dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem HIV i ryzykownych zachowań.

Opiekunowie:

Maria Lorek

Monika Bania

Kategorie