Patriotyzm – postawa aktualna czy anachroniczna? – debata.

 

Termin: 07.02.2018 r., godz.10.00, aula

 

Program spotkania:

  1. Powitanie gości.
  2. Kolaż słowno – muzyczny.
  3. Wykład prof. Wiesława Hładkiewicza – Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego “Wiele twarzy patriotyzmu”.
  4. Przedstawienie wyników ankiety „Patriotycznie zakręceni”.
  5. Debata oksfordzka – Patriotyzm to postawa anachroniczna

–  I  debata  (dwie pierwsze drużyny),

–  program muzyczny w wykonaniu uczennic ZSLiT,

–  II debata  (dwie kolejne drużyny).

  1. Głosy publiczności:

– Stefania Olaszek – przedstawicielka Związku Sybiraków „Czym dla mnie jest patriotyzm?”,

– inne głosy.

  1. Wykład mjr rez. Sławomira Romana, sekretarza Stowarzyszenia Ułanów Karpackich:

„Doświadczenia w zakresie postaw patriotycznych młodzieży na przełomie XX/XXI wieku”.

  1. Kolaż słowno – muzyczny cz. II.
  2. Wręczenie nagród.

Goście honorowi:

prof. dr hab.  Wiesław Hładkiewicz – kierownik Instytutu  Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Karina Kniasiecka- Falbierska – dziekan Wydziału Studiów Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Stefania Olaszek – przedstawicielka Związku Sybiraków

mjr rez. Sławomir Roman – sekretarz Stowarzyszenia Ułanów Karpackich

Kategorie