PROMUJEMY PROFILAKTYKĘ CHORÓB NOWOTWOROWYCH

PROMUJEMY PROFILAKTYKĘ CHORÓB NOWOTWOROWYCH
 PROGRAM „RAKOOBRONA” W ZSLIT.

To, czy zachorujemy na raka zależy od naszych genów, wieku i trybu życia.  Jednak wbrew rozpowszechnionej opinii, tylko niewielka część spośród chorób nowotworowych rozwija się w wyniku dziedziczenia określonych predyspozycji. Dlatego dbając o kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniowie klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej jak również klasy: 3LOm, 3LOj i 4Tf zostały objęte programem „Rakoobrona”. Celem programu jest uświadomienie młodym ludziom, że dzięki odpowiedniej profilaktyce a także kształtowaniu postaw prozdrowotnych mogą zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób nowotworowych u siebie i swoich najbliższych.

W trakcie realizacji programu uczniowie zostali zankietowani przed zajęciami  i po zajęciach ankietami dotyczącymi ich wiedzy na temat chorób nowotworowych. Ponadto uczestniczyli w zajęciach, w trakcie których oglądali film edukacyjny „Gra z rakiem”, wykonywali plakaty poświęcone nowotworom: skóry, szyjki macicy i płuc, brali udział w quizie „Krok przed rakiem” oraz zorganizowali  happening, w trakcie którego promowali profilaktykę chorób nowotworowych wśród społeczności szkolnej poprzez rozdawanie ulotek otrzymanych z programu „Rakoobrona”.

Jesteśmy pewni, że realizacja takich programów pozwoli młodym ludziom lepiej zadbać o własne zdrowie, ponieważ to właśnie zdrowie jest najcenniejsze w naszym życiu.

 

Kategorie