Przyłapani na czytaniu – konkurs biblioteki szkolnej

REGULAMIN   KONKURSU   FOTOGRAFICZNEGO

PRZYŁAPANI  NA  CZYTANIU

 

 1. Organizatorem konkursu jest biblioteka ZSLiT w Gubinie.
 2. Na zdjęciu powinien znajdować się autor z wybraną książką, w wybranej przez siebie  scenerii
 3. Cele konkursu:
 •   promowanie czytelnictwa wśród młodzieży,
 •  rozwijanie zainteresowań, umiejętności i kreatywności
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSLiT.
 2. Termin składania prac 18 grudnia 2018.
 3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną fotografię.
 4. Prace oceni komisja powołana przez organizatora, która wyłoni trzy najlepsze prace.
 5. Uczestnik konkursu dostarcza swoją pracę na nośniku do biblioteki.
 6. Każda praca powinna być opatrzona opisem (imię i nazwisko, klasa)
 7. Po zakończeniu konkursu zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych.
 8. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz zamieszczanie zdjęć uczestników na stronie internetowej.
Kategorie