REJONOWE MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY

10.05.2018 zgodnie z tradycją lat ubiegłych odbyły się w naszej szkole Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, których organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż. Każdego roku drużyny ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych rywalizują o tytuł Mistrza Pierwszej Pomocy. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Adamowicz, Adrianna Sikorska, Angelika Macierzyńska, Patryk Zembrowski, Arkadiusz Kierowski.

Drużyna miała za zadanie przejść przez przygotowane stanowiska, na których rozmieszczone zostały upozorowane przypadki. Ocenie podlegało zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym, rozpoznanie występujących urazów, udzielenie pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi standardami oraz umiejętność współpracy w zespole.
Celem mistrzostw jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałanie występowaniu wypadków, poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.

Młodzi uczestnicy zawodów nie zawiedli pokazali, że wiedzą jak ratować ludzi. Gratulujemy!
 

Kategorie