Sprawozdanie z Obrad VI Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego

Sprawozdanie z Obrad
VI Lubuskiego 
Sejmiku Młodzieżowego

 W sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, 4 października br., odbyła się VI edycja obrad Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego. O godzinie 10.30 do gmachu budynku przy ul. Podgórnej 7, przybyło 60-ciu uczniów ze szkół z całego województwa, wraz z nauczycielami, by wcielić się w rolę radnych oraz dziennikarzy. Organizatorem wydarzenia była marszałek      Elżbieta Anna Polak.

O godzinie 11.00, 30-stu uczniów rozpoczęło warsztaty dziennikarskie pod okiem redaktorek radiowych oraz rzecznika prasowego Michała Iwanowskiego. Przedstawicielki stacji podzieliły się z młodzieżą tajnikami pracy w branży dziennikarskiej oraz stricte radiowej, a zdobytą wiedzę od razu przetestowano poprzez ćwiczenia, dodatkowo integrujące ze sobą uczniów. Równolegle w sali kolumnowej trwało spotkanie młodych radnych. Poprzez losowanie zostali oni przydzieleni do pięciu grup, reprezentujących różne stanowiska i tezy.

Punkt 12.00 w południe głos zabrał przewodniczący obrad – Mirosław Marcinkiewicz przedstawiając głównych gości, w których składzie znaleźli się m.in.: radny Grzegorz Potęga, radna Anna Kozak, przedstawiciel fundacji CODEX Robert Ostropolski oraz Rzecznik Funduszy Europejskich Radosław Wróblewski. Zaprezentowano młodym mieszkańcom lubuskiego przebieg obrad „dorosłego” Sejmiku Wojewódzkiego, a także poznania propozycji przedsięwzięć, które powinny zostać sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wieloletnich planach finansowych 2021-2027 okiem nastoletnich członków lokalnego społeczeństwa. Następnie z rąk samej marszałek Elżbiety Anny Polak zostały wręczone zaświadczenia o objęciu mandatu Radnego.

Po przyjęciu porządku obrad oraz szczegółowym objaśnieniu zasad głosowania, głos został przekazany Elżbiecie Annie Polak, która wygłosiła mowę wzbogaconą o prezentację multimedialną. W swoim wykładzie przedstawiła plany na przyszłość oraz omówiła strategię rozwoju województwa. Podkreśliła, że województwo lubuskie chce być „Zieloną Krainą Nowoczesnych Technologii”.           W myśl tego założenia jasno wskazała filary, wokół których skupiono największą uwagę. Mowa m.in. o e-usługach, Lubuskim Systemie Wsparcia Innowacyjnych Start-upów oraz o Centrum Doradztwa Patentowego – Lubuskim Funduszu Patentowym. Marszałek przywołała także słowa swojego mentora Maksyma Regulskiego „Państwo powinno zająć się tym, co musi. Tym czym nie musi, winni zająć się obywatele”, czym zaznaczyła, że to w nas siła, aby założone priorytety się uiściły.

Po zakończonej przemowie, głos na krótko powrócił do przewodniczącego obrad, który przypomniał o głównych zajęciach sejmiku. Następie swoją przemowę wygłosił Robert Ostropolski, przedstawiciel Fundacji CODEX, pomagającej młodym ludziom opuścić rasistowskie oraz inne ekstremistyczne ruchy. Mówił o zaskakujących osiągnięciach, mimo nieco ponad roku działalności.

Kolejnym mówcą był Michał Reszel, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. W swojej wypowiedzi podziękował zebranej w sali młodzieży i zachęcał do czynnego brania udziału w życiu lokalnej społeczności. Wyraził swoje uznanie dla pomysłu obrad z udziałem uczniów, a także przekonywał, jak dzięki chęciom i zaangażowaniu można wiele zdziałać dla siebie i otoczenia.

Następnie mównicę przekazano Radosławowi Wróblewskiemu, który przybliżył publiczności proces wydawania budżetu Unii Europejskiej, a także jak prezentuje się bilans Polski. Wspomniał, że lata 2021-2027 pod kątem wydatków będą sprzyjały młodzieży, dlatego zachęcał uczniów do bieżącego śledzenia informacji o przygotowanych programach, podkreślając przy tym o korzystaniu ze sprawdzonych źródeł informacyjnych.

Po wykładach gości, przewodniczący obrad ogłosił czas na prezentację od każdej z grup trzech propozycji przedsięwzięć, które według nich powinny zostać sfinansowane w latach            2021-2027. Radni podchodzący do mównicy reprezentowali myśli z ramienia kolejno wymienionych klubów: Żółtych, Fioletowych, Pistacjowych, Białych oraz Różowych. W tym czasie wcielający się w rolę dziennikarzy tworzyli notatki oraz zbierali potrzebne materiały multimedialne.

Klub Żółtych w trzech stanowiskach opowiadał się za inteligentną, innowacyjną Europą, dlatego proponowano nacisk na e-administrację, aby unikać zbędnej papierologii, oszczędzając przy tym lasy oraz czas własny.  W myśl ich potrzeb ukształtowała się chęć zwiększenia świadomości o sytuacji na rynku pracy, podwojenia ilości staży i praktyk. Utworzenia klas patronackich, co miałoby przynieść korzyści uczniom oraz bezpośrednio także firmom.

Klub Fioletowych skoncentrował swoje plany w filarze transportu. Według nich warto zainwestować w autobusy elektryczne oraz stacje dokujące, co miałoby poprawić jakość i dostęp uczniów do szkół, a także polepszyć funkcjonowanie linii miejskiej. Stawiano także na aplikacje, które miałyby usprawnić ruch oraz informować na bieżąco o wszelkich utrudnieniach oraz rozkładach jazdy. W swoim planie zakładał także darmowe przejazdy w trakcie świąt narodowych.

Przedstawiciele klubu Pistacjowych zaproponowali rowery elektryczne wraz ze stacjami do ich ładowania oraz zwiększenie ilości ścieżek przeznaczonych do jazdy nimi. Zauważyli także problem z za małą ilością wagonów pociągowych w stosunku do natężenia ruchu oraz dalszych utrudnieniach dla niepełnosprawnych na peronach. Pistacjowi postawili także na koła zainteresowań, które miałyby integrować ze sobą wszystkie pokolenia.

Klub Białych postawił na szerzenie świadomości o ekologii, sugerował zastosowanie paneli słonecznych na budynkach użytku publicznego. Kładł nacisk na ogólną promocję ekologii, klasyfikację paliw oraz dofinansowanie do pieców.

Ostatni klub postawił na prawa społeczno-ekonomiczne. Zwrócił uwagę na demotywujący problem ograniczonej możliwości zdobycia stypendium w szkole. Zaoferował szkolenia młodych za granicą, aby zdobywali doświadczenie, które wykorzystają potem w obrębie kraju. Wizja integracji młodzieży z niepełnosprawnymi fizycznie i umysłowo oraz pomoc przy odkrywaniu talentów u takich osób padła w wypowiedzi radnego.

Po prezentacji wszystkich grup, odbyło się podliczanie głosów. W tym czasie uczestnicy spotkania rozmawiali, częstując się ofertą przygotowanego bufetu. Ogłoszenie wyników wskazało, jakie 10 spośród 15-stu propozycji uzyskało wśród głosujących największe poparcie, co było równoznaczne z ujęciem w projekcie przygotowanej  uchwały.

W poszczególnych głosowaniach młodzi radni mieli podobne zdanie i bez większych problemów udało się przegłosować kolejne propozycje klubów. Finalnym punktem obrad była zgoda na przyjęcie projektu uchwały, która zakończyła się zdecydowaną większością głosów wyrażających poparcie. Przewodniczący obrad Mirosław Marcinkiewicz zaprosił młodzież na wspólne pamiątkowe zdjęcie wraz z marszałek Elżbietą Anną Polak oraz na poczęstunek w bufecie.

Na zakończenie głos zabrała Aleksandra Mrozek, która pogratulowała uczniom zaangażowania oraz pomysłowości. Wydarzenie zakończyło się o godzinie 14.00.

Bardzo podoba mi się idea obrad w składzie uczniowskim. Jest to świetny sposób na przełamanie lęku wystąpień publicznych, a także najlepsza forma, aby zagłębić się do świata polityki oraz poszerzyć wiedzę, o tematy znaczące w najbliższym otoczeniu jak i spraw całego kraju. Ponadto młodzież ma niepowtarzalną okazję podzielić się własnymi spostrzeżeniami twarzą w twarz z lokalnymi politykami, a nawet uścisnąć im dłoń.

 

Weronika Wendrowska, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

Kategorie