Stypendium Klubu Kobiet “KAŚKA”

Stypendium Klubu Kobiet “KAŚKA”

Maksymilian Sworczuk uczeń klasy 2TF – otrzymał stypendium naukowe przyznane przez KLUB KOBIET NIEZALEŻNYCH “KAŚKA” za swoją wszechstronną działalność na rzecz szkoły oraz miasta.

Spełnia się w klasie fryzjerskiej, gdzie może zdobywać nowe umiejętności, Dokształca się także we własnym zakresie, w trakcie różnorodnych szkoleń, bezinteresownie pomaga w promocji szkoły, dniach otwartych oraz podczas miejskich wydarzeń np. Dnia Świadomości Autyzmu w Domu Kultury. Tańczy w zespole, przy studio tanecznym Flejwa, wraz z którym występuje od kilku lat w czasie Finału WOŚP. Jest wolontariuszem i członkiem grupy “OTWARTE”, uczestniczy w projekcie “Równać Szanse”, a także jest aktywnym członkiem szkolnego koła naukowego “MIND CARE”. Natomiast kulturalne wydarzenia uświetnia swoją grą na gitarze. Ma wysoką średnią ocen, wykazuje się kreatywnością, umiejętnością prowadzenia dojrzałych dyskusji, przejawia wysoką inteligencję emocjonalną.

Maksymilian rozwija się na wielu płaszczyznach, zawsze jest uśmiechnięty, pomocny, a przy tym zorientowany na osiągnięcie celu. Uczeń również przygotował sprecyzowany biznesplan, który został doceniony przez KKK.

Kategorie