Targi Edukacyjne

Dnia 19.04.2013r. w ramach imprez edukacyjnych LWK OHP „Teraz my- Młodzi Lubuszanie kreują lokalny rynek pracy” Młodzieżowe Centrum Kariery w Gubinie zorganizowało przy współudziale ZSLiT w Gubinie Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Młodzi Gubinianie przyszłością miasta” w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Uroczystego otwarcia Targów dokonała Beata Bielawska – doradca zawodowy MCK w Gubinie, zastępca Burmistrza Miasta Gubina Justyna Karpisiak i Aneta Lipowicz doradca zawodowy ZSLiT. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego, Kierownik CAZ PUP w Gubinie, dyrektorzy szkół, radni oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz młodzieży.

Na Targach Edukacji i Pracy zaprezentowało się 32 wystawców. Swoją ofertę przedstawiały m.in. szkoły średnie, uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe, Urząd Pracy, polscy i niemieccy doradcy EURES, Izba Przemysło-Handlowa i Rzemieślnicza z Cottbus, Urząd Pracy z Cottbus Wojskowa Komenda Uzupełnień, Straż Pożarna, Policja z Niemiec, PIP, PKO, Ochikara.

W imprezie wzięło udział ok. 500 osób. Wśród odwiedzających Targi była młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele, studenci oraz osoby poszukujące pracy i bezrobotni, a także wszyscy zainteresowani planowaniem swojej kariery zawodowej i rozwojem osobistym.

Czynny udział w targach wziął Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie promował kierunki dalszego kształcenia. Uczniowie gimnazjum mogli zapoznać się z różnymi przyszłościowymi zawodami: technik ekonomista, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, przedstawiono ofertę liceum językowo-dziennikarskiego, liceum sportowego, liceum przyrodniczo-medycznego oraz informatycznego. Pojawiły się również stanowiska ze zdrową żywnością oraz kawiarenka.
W ZSLiT przygotowano pokazy dla gimnazjalistów w gabinetach: logistycznym, obsługi konsumenta, hotelarskim, historycznym i językowym oraz na wszystkich stanowiskach. Tego dnia w czasie trwania targów odbyły się również prelekcje tematyczne związane z wejściem na rynek pracy, zarówno polski jak i niemiecki. W wykładach z zaangażowaniem uczestniczyli uczniowie szkół z Gubina. W spotkaniu pt. „Moja pierwsza praca”- prowadzonym przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy uczestniczyło 30 osób.
W spotkaniu pt. „Możliwości kształcenia i zatrudnienia w Niemczech” prowadzonym przez Aleksandra Knapczyka z Izby Przemysłowo-Handlowej w Cottbus i Sebastiana Szajka z Izby Rzemieślniczej w Cottbus uczestniczyło 30 osób.

W prelekcji przedstawicielki z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu uczestniczyło również 30 osób.
Dużą atrakcją był udział przedstawicieli służb mundurowych z naszego jak i sąsiedniego państwa. Przedstawiciele poszczególnych zawodów omawiali ścieżki kształcenia prowadzące do pracy w wybranym zawodzie. Opowiadali o obowiązkach w swojej codziennej pracy.

W trakcie targów widniały również prezentacje artystyczne. Pokaz szkoły tańca „ETNA”, występy wokalne, konkursy fryzjerskie, logistyczne i talenty uczniów ZSLiT w Gubinie.

Kategorie