TARGI EDUKACYJNE I PRACY ABSOLWENT 2018

WYCIECZKA NASZYCH UCZNIÓW NA        ZIELONA GÓRA 7 MARCA

Impreza ma na celu zapoznanie maturzystów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z ofertą edukacyjną oraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju, a także pomóc w wejściu na ścieżkę kariery zawodowej – przyznają organizatorzy.

Swoje propozycje zaprezentowały w każdej z edycji ponad 80 wystawców:
– szkoły wyższe, politechniki, uniwersytety;
– szkoły policealne, ośrodki i instytuty szkoleniowe;
– szkoły ponadgimnazjalne: licea, technika, szkoły zawodowe;
– szkoły językowe, ośrodki językowe, certyfikacyjne;
– szkoły nauki jazdy, instytucje szkoleniowe i firmy oferujące kursy;
– instytucje i firmy świadczące usługi i oferujące produkty dla młodzieży;
– pracodawcy, firmy pośrednictwa pracy, instytucje rynku pracy, samorząd lokalny.
Targi pracy i kariery są ważnym elementem części wystawienniczej. Kariera zawodowa człowieka budowana jest latami, a najlepszym fundamentem do tego jest odpowiednie wykształcenie. Dlatego na Targach Edukacyjnych ABSOLWENT oferty edukacyjne i oferty rynku pracy prezentowane są równocześnie, co pozwala młodym ludziom jeszcze lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.
W trakcie Targów Pracy i Kariery prezentowały się:
– firmy poszukujące pracowników
– biura karier uczelni wyższych
– agencje pracy stałej i tymczasowej
– biura pośrednictwa i doradztwa personalnego

Istotnym elementem prezentacji było włączenie takich instytucji jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Państwowe Inspekcje Pracy.

Kategorie