Victoria Wiktorii

Victoria Wiktorii

Wiktoria Piekło z klasy 4 Tl pokonała w olimpijskich zmaganiach z logistyki 7775 uczniów techników z całej Polski. Znamy już wyniki Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Nasza reprezentantka zajęła 31 miejsce uzyskując tytuł Finalisty.
Udział w olimpiadzie na szczeblu ogólnopolskim zwalnia Wiktorię z egzaminu zawodowego w części pisemnej i gwarantuje oceny celujące z przedmiotów zawodowych na świadectwie ukończenia szkoły. Gratulujemy raz jeszcze!

Kategorie