Warsztaty dla Gimnazjalistów.

Warsztaty pod hasłem “Wszystko jest poezją…” zostały zorganizowane i poprowadzone przez p. Iwonę Wojtecką dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1. Najpierw gimnazjaliści wskazywali metafory, które towarzyszą nam w języku na co dzień oraz próbowali zinterpretować przenośnie występujące w plakatach reklamowych i na muralach.
Zajęcia zakończyły się wspólnym tworzeniem wiersza oraz jego ilustracją impresjonistyczną.

Kategorie