WARSZTATY LABORATORYJNE W KALSKU

WARSZTATY LABORATORYJNE W INSTYTUCIE ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ W KALSKU

Dnia 05 grudnia 2016r młodzież Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie klas 3LOm, 2LOm, 2TŻ, 4TŻ oraz 4TF uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w Instytucie Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku. W trakcie zajęć każda z trzech grup brała aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych.

Pod czujnym okiem pani dr Anny Gawrońskiej uczestnicy warsztatów po zapoznaniu  się z rolą witamin w żywieniu człowieka i szczególną rolą witaminy C w procesach odpornościowych i metabolicznych organizmu mieli możliwość wykrycia poziomu tejże witaminy  we własnym ciele. Każdy z uczestników ćwiczeń w tym również- opiekunowie grup-  określili na podstawie pomiarów, poziom witaminy C w swoim organizmie oraz zastanowili się, co zmienić we własnej diecie aby go podnieść. Warsztaty  z panem dr inż. Andrzejem Purcelem pozwoliły uczniom poznać tajemnice różnorodności roślin nagozalążkowych, a pani dr inż. Agnieszka Maj zapoznała warsztatowiczów z metodami izolacji barwników roślinnych oraz badaniem zachowania się barwników wobec różnych substancji chemicznych.

Uczniowie  mieli możliwość zobaczyć nowocześnie wyposażone laboratoria ćwiczeniowe, hodowle roślin in-vitro oraz przeprowadzić doświadczenia z zakresu nauk biologii i chemii.

Serdecznie dziękujemy władzom uczelnianym  oraz wykładowcom za możliwość odbycia ćwiczeń pod ich opieką oraz miłą atmosferę.

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

????????????????

Kategorie