Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu naszym partnerem!

 

VI  Targów Edukacji i Pracy  dla naszej szkoły w tym roku były wyjątkowe ze względu na porozumienie zawarte z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu. W imieniu rektora uczelni umowę podpisała pani dziekan Wydziału

Studiów Społecznych doktor Karina Knasiecka – Falbierska, w imieniu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie- pan dyrektor Mirosław Siergiej. Na mocy tego porozumienia  Uczelnia miedzy innymi umożliwi:

  • pracownikom i uczniom szkoły uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych , otwartych wykładach i innych formach aktywności naukowej i dydaktycznej prowadzonych przez uczelnię;
  • podejmowanie studiów wyższych i podyplomowych oraz kursów przy zachowaniu preferencyjnych warunków;
  • wypracuje efektywny plan kształcenia kierunków studiów uwzgledniający elementy podstawy programowej i zainteresowania uczniów;
  • obie strony podejmą działania dotyczące organizacji wspólnych uroczystości młodzieżowych i studenckich.

W ramach rozpoczętej współpracy gościem specjalnym targów był pan  Stanisław Szafran: były policjant pionu operacyjnego, antyterrorysta, obecnie prywatny detektyw i  ambasador uczelni w województwie lubuskim, a przede wszystkim człowiek, dla którego ważne są zasady bezpieczeństwa i samoobrony w życiu codziennym. Jego obecność wiązała się z pokazem bezkompromisowości  i skuteczności zatrzymywania przestępców. Mamy nadzieję, że w ramach współpracy naszych placówek będzie częstszym gościem w Gubinie, zwłaszcza, że proponujemy tegorocznym absolwentom gimnazjum nowy profil Liceum Ogólnokształcącego: sprawnościowo- prozdrowotny.

 

Kategorie