Zakończenie projektu

25 kwietnia na auli szkolnej odbyło się oficjalne zakończenie działań projektowych na które zostały zaproszeni goście ze Starostwa Powiatowego oraz Ośrodka Internationaler Bund we Frankfurcie nad Odrą. Na spotkaniu w bardzo przejrzysty sposób przedstawiono zamierzone i zrealizowane efekty projektu. Pan Dyrektor Mirosław Siergiej wręczył uczestnikom zagranicznego stażu certyfikaty i dokumenty Europass Mobilność, które potwierdziły odbyty staż oraz zrealizowane zadania i osiągnięte umiejętności. Całość spotkania uświetnił także występ szkolnych talentów pod wodzą Pani Morosławy Iwaszkiewicz-Gornow.

Łukasz Ziemba

koordynator projektu

Desktop107 Desktop108 Desktop109 Desktop110 Desktop111 Desktop112 Desktop113 Desktop114 Desktop115 Desktop116 Desktop117 Desktop118 Desktop119 Desktop121

Kategorie