Zarządzenie Dyrektora w sprawie organizacji zajęć od dnia 30.11.2020r.