1% podatku na ZSLiT

1% PODATKU NA ZSLiT

Oddaj 1% podatku na Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie !!!
Wystarczy w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok zadeklarować chęć jego przekazania:
Poniżej przedstawiamy dane do zeznania:

LUBUSKA FEDERACJA SPORTU – ZSLiT GUBIN
KRS 0000079458

Zebrana kwota zostanie przekazana przez Federację na rzecz szkoły.
Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie sal, pomoce dydaktyczne, nowy sprzęt komputerowy.
Dziękujemy i zachęcamy do przekazania 1% podatku na LUBUSKĄ FEDERACJĘ SPORTU z dopiskiem ZSLiT.