Rekrutacja

Nasza szkoła w roku szkolnym 2024/2025
proponuje naukę na następujących kierunkach:

Wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać 
od 15 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024r. do godz. 15.00
w sekretariacie naszej szkoły.