Nasi Nauczyciele

Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
jest Pan Mirosław Siergiej.

 Grono Pedagogiczne:

nauczyciele2011-2012