Nasi Nauczyciele

Dyrektorem Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie
jest Pan Robert Hawrylak.

 Grono Pedagogiczne:

nauczyciele2011-2012