Projekty unijne

pl_wszechstr_uczen

Film z projektu “Wszechstronny uczeń ZSLiT …”
 

Projekt “Ekologiczny powiat”
logo_pow
Powiat krośnieński rozpoczął w 2008 roku realizację projektu „Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii”, którego celem jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Projektem objęte są następujące jednostki oświatowe: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gubinie, Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie oraz Zespół Szkół Rolniczych w Gubinie – łącznie 8 budynków.

Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników ZSLiT
UE_EFS_logoProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt „Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników ZSLiT” realizowany jest w okresie od 15.06.2009 r. do 14.06.2011 r. Głównym jego celem jest dostosowanie kwalifikacji nauczycieli oraz kadr administracji do wymogów związanych z kierunkami rozwoju regionalnego, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacja demograficzną poprzez ukończenie całego cyklu szkoleń, studiów podyplomowych oraz kursów doskonalących.

Jeden komentarz
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz