60 lat ZSLiT

60-lecie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

Program uroczystości 60-lecia
Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. S. Staszica w Gubinie
2 czerwca 2017 r.

 • 9:00-11:00
  Zgłaszanie się uczestników w Biurze Zjazdu, odbiór materiałów zjazdowych (gazetka okolicznościowa zawierająca wywiady z nauczycielami
  i absolwentami , gadżety, itp.).
 • 10:00
  Msza Święta w intencji nauczycieli i absolwentów Zespołu Szkół Licealnych
  i Technicznych – z okazji obchodów 60–lecia Szkoły w Kościele
  pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Gubinie
 • 11:00- 13.00
  Uroczystości oficjalne w hali sportowej przy ulicy Krakowskiej:
  – wystąpienie Pana Dyrektora
  – wystąpienia zaproszonych Gości
  – wystąpienia Absolwentów
  – część artystyczna z udziałem uczniów i zaprzyjaźnionych placówek
 • 13:00-14:00
  Zwiedzanie szkoły, wystaw, fotografii obrazujących historię szkoły i jej absolwentów oraz pracowników, którzy już odeszli.
 • 0d godz. 14:00
  Spotkania nauczycieli, absolwentów, pracowników szkoły, poczęstunek.

Honorowy Patronat Objęli:

patronat_fedorowicz012 patronat_kurzepa013

Patronat_Bartczak Patronat_Glaz