Kursy Zawodowe

Kursy zawodowe
w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych.

 

Nazwa zawodu symbol cyfrowy Kwalifikacyjny kurs zawodowy
(symbol i nazwa kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach)
Technik handlowiec 522305 A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.22. Prowadzenie działalności handlowej
Technik ekonomista 331403 A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości
Technik hotelarstwa 422402 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik logistyk 333107 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Technik usług fryzjerskich 514105 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23. Projektowanie fryzur
Technik spedytor 333108 A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
A.29. Obsługa klientów i kontrahentów
Technik technologii żywności 314403 T.2. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
albo
T.3. Produkcja wyrobów piekarskich,
albo
T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych,
albo
T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych
T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 T.6. Sporządzanie potraw i napojów
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik księgarstwa 522306 A.18. Prowadzenie sprzedaży
A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
Kelner 513101 T.9. Wykonywanie usług kelnerskich
T.10. Organizacja usług gastronomicznych
Technik obsługi turystycznej 422103 T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Sprzedawca 522301 A.18. Prowadzenie sprzedaży
Kucharz 512001 T.6. Sporządzanie potraw i napojów
Fryzjer 514101 A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Jeden komentarz
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz