Rada rodziców

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych

71 1240 6869 1111 0010 7781 5616

Bank Pekao S.A.
ul. Nowa 2, 66-620 Gubin