Fundusz socjalny

Fundusz socjalny

Księgowość ZSLiT w Gubinie prosi o dostarczenie decyzji o przyznaniu świadczenia emerytury/renty za 2021 rok. Dokument ten jest niezbędny do naliczenia odpisu na fundusz socjalny. W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentu świadczenia socjalne nie będą wypłacane.

Ponadto Pan Dyrektor prosi o wypełnienie oświadczenia o dochodach za 2021 rok oraz wniosków załączonych do pisma.

Wszystkie dokumenty prosimy dostarczyć do 18 marca 2022r. do sekretariatu ZSLiT ul. Racławicka 1. Wniosek o wypłatę świadczenia za wypoczynek musi obejmować co najmniej 14 dni.

Dokumenty do pobrania

oświadczenie o dochodach 2021

Oświadczenie o korzystaniu z wypoczynku
POMOC RZECZOWA NA ŚWIĘTA – WIELKANOC, BOŻE NARODZENIE
Podanie o przyznanie zapomogi
Pożyczka mieszkaniowa

Wniosek o udzielenie pomocy zdrowotnej