Fundusz socjalny

Fundusz socjalny

Księgowość ZSLiT w Gubinie prosi o dostarczenie decyzji o przyznaniu świadczenia emerytury/renty za 2017 rok. Dokument ten jest niezbędny do naliczenia odpisu na fundusz socjalny. W przypadku nie dostarczenia w/w dokumentu świadczenia socjalne nie będą wypłacane.

Ponadto Pan Dyrektor M. Siergiej prosi o wypełnienie oświadczenia o dochodach za 2017 rok oraz wniosków załączonych do pisma.

Wszystkie dokumenty prosimy dostarczyć do 15 marca 2018r. do sekretariatu ZSLiT ul. Racławicka 1. Wniosek o wypłatę świadczenia za wypoczynek musi obejmować co najmniej 14 dni.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o dochodach za 2017r.
Oświadczenie o korzystaniu z wypoczynku
Pomoc rzeczowa Boże Narodzenie
Pomoc rzeczowa Wielkanoc
Podanie o przyznanie zapomogi
Pożyczka mieszkaniowa