Potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Wyciąg

 z Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w maju-lipcu 2016 r.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

LP. Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
  A.23 Projektowanie fryzur gumka zwykła, linijka, temperówka, chusteczki higieniczne zwykłe, chusteczki wilgotne, ołówki: 2H, H, HB i 3B, kredki ołówkowe miękkie 12 kolorów
  A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka
  A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych kalkulator prosty*, ołówek, gumka, temperówka
  A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kalkulator prosty*, ołówek, gumka, temperówka
  A.36 Prowadzenie rachunkowości kalkulator prosty*
  T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji kalkulator prosty*
  T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty* ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r.

 Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz. 673) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w maju – lipcu 2016 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

0 Comments
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz