Projekt Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 2013

Kolejny Projekt w ZSLiT

projekt POKL

logo zslit

1234567

KAPITAL_LUDZKI 12346744444444444444444

Projekt „Wsparcie mobilności zawodowej przyszłych pracowników branży gastronomicznej – zagraniczna praktyka w ZSLiT”

JEDYNY TEGO TYPU PROJEKT REALIZOWANY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM !!!

 Dotyczy zorganizowania praktyki zawodowej połączonej z nauką języka niemieckiego oraz elementami pedagogiki przeżyć. Skierowany jest on do uczniów drugiej i/lub trzeciej klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych. Celem projektu jest poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w początkowym etapie kształcenia zawodowego. Poszerzenie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji w zakresie żywienia i gastronomii, poznanie standardów pracy w innych warunkach kulturowych jak i językowych. Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w praktyce, ze szczególnym naciskiem na słownictwo zawodowe. Ważnym aspektem stażu jest również poznanie kultury i historii kraju goszczącego Dzięki tej praktyce uczniowie będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej, jak również będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy.

Miejscem odbywania praktyki jest ośrodek IB we Frankfurcie nad Odrą a w szczególności dział gastronomiczny. Bardzo ważnym elementem zagranicznego stażu będzie obsługa corocznej imprezy współorganizowanej przez ośrodek pt.”Große Familie” – to przyjęcie bożonarodzeniowe organizowane na początku grudnia dla seniorów przez miasto Frankfurt (Oder) oraz ośrodek IB. Impreza trwa 7 dni, każdego dnia pojawia się ok 500 gości (w tym mieszkańcy domów spokojnej starości i podobnych instytucji). Przyjęcie obejmuje cześć artystyczna przygotowaną przez dzieci z miejscowych przedszkoli i przez profesjonalnych artystów oraz poczęstunek – ciasto, wino grzane, kawę oraz inne napoje. Młodzież kształcąca się w IB oraz pracownicy od kilku lat obsługują “Große Familie”. Jest to okazja do sprawdzenia w praktyce swoich umiejętności zawodowych, organizacyjnych, językowych i interpersonalnych podczas pracy w zespołach polsko – niemieckich. Do obowiązków młodzieży należy przygotowanie stołów – nakrycia, dekoracja, odpowiednie ustawienie krzeseł, podanie gościom napojów, dbanie o porządek na stołach, przyjmowanie zamówień, przyjmowanie należności, zbieranie pustych naczyń, przygotowywanie stołów na kolejny dzień. Przed rozpoczęciem imprezy obywa się odnośnie przebiegu i organizacji pracy. Wcześniej ustalany jest także podział obowiązków. Powtarzane są zasady obsługi gościa (serwis) oraz odbywa się animacja językowa ułatwiająca komunikacje z gościem.

Uczniowie,15 techników żywienia i gastronomów w trakcie pobytu będzie odbywać praktykę w różnych działach: kuchnia, stołówka, zaopatrzenie, produkcja żywności itp.

Czas realizacji praktyki 25.11.2013-20.12.2013. W czasie praktyki młodzież wyjedzie także na dwie wycieczki połączone z nauką języka niemieckiego do Berlina a także otrzyma kieszonkowe w EURO.

Po powrocie młodzież otrzyma certyfikat uczestniczenia w zagranicznej praktyce honorowany przez większość pracodawców w Unii Europejskiej tj. certyfikat Europass Mobilność.

Wartość projektu: 128 433,98 PLN

Osoba odpowiedzialna: Dyrektor Mirosław Siergiej

Koordynator projektu: Łukasz Ziemba (nauczyciel przedmiotów zawodowych)

Przygotowanie językowo-kulturowe: Michał Kwaśniewski (nauczyciel języka niemieckiego)

Przygotowanie zawodowe: Wacław Fecko (Kierownik praktycznej nauki zawodu)

 

Rekrutacja-regulamin Gastronomia

Ośrodek IB

 

O nas w mediach:

– TV Regionalna Żary

 

 

Lista osób zakwalifikowanych na staż:

Anna Śliwka

Mariola Wyrwoł

Bartosz Łagowski

Małgorzata Stodolna

Klaudia Kiwert

Paulina Skubisz

Julita Maciejewska

Patrycja Zagórowicz

Zofia Małecka

Oktawia Woźniczka

Kamila Tucholska

Marlena Majtler

Damian Sroka

Lura Kruk

Milena Filon

Zajęcia językowe5 Zajęcia językowe6 Zajęcia językowe4 Zajęcia językowe1 Desktop54111 Desktop55 Desktop57 Desktop56 Desktop58 Desktop59 444444444444444444 111111111111111111 55555555555555555 6666666666666666 3333333333333333 8888888888 Desktop61 Desktop60 777777777777777777 22222222222222222222 DSC00437 DSC00461 DSC00510 DSC00551 DSC00574 DSC00594 DSC00598 DSC00602 DSC00605 DSC00725 SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC

Projekt : „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”

Współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

0 Comments
0 Pings & Trackbacks

Dodaj komentarz