Małe Projekty w Euroregionie – ekonomista i hotelarz

PROJEKT FUNDUSZ MAŁYCH PROJEKTÓW (FMP)
W EUROREGIONIE „SPREWA-NYSA-BÓBR”
„Wszechstronny uczeń ZSLiT –
zagraniczna praktyka dla techników ekonomistów i hotelarzy”
Partnerzy biorący udział w projekcie:

Partner 1: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Gubin (Polska)
Partner 2: Internationaler Bund e.V. oddział Brandenburgia z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy)

Termin realizacji projektu: 03.10.2011 – 28.02.2012

Pozyskana kwota dofinansowania: 15 000 Euro

Opis projektu
Projekt „Wszechstronny“ uczeń ZSLiT – zagraniczna praktyka dla techników ekonomistów i hotelarzy” dotyczy opracowania oferty edukacyjnej w formie 4 tygodniowej praktyki zagranicznej w IB we Frankfurcie nad Odrą dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie.
Praktyka (4-tygodnie/od poniedziałku do piątku) jest przeznaczona dla grupy 5 uczniów w zawodzie technik ekonomista oraz 5 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, którzy w przeprowadzonej rekrutacji uzyskają największą ilość punktów.
Zagraniczna praktyka pozwoli uzyskać pewność i doświadczenie przyszłym absolwentom na rynku krajowym i europejskim. Celem projektu jest także praktyczne poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej przez uczniów na zajęciach szkolnych, nabycie nowych umiejętności i kompetencji w zakresie ekonomii i hotelarstwa oraz doskonalenie umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem niemieckim.
Poprzez udział w projekcie uczniowie nabędą także nowe umiejętności interpersonalne związane z samodzielnym podejmowaniem decyzji, rozwojem osobowości, współpracy w grupie oraz odpowiedzialnością. Dzięki tej praktyce uczniowie będą mieli możliwość rozwoju swojej dalszej drogi zawodowej, jak również będą bardziej konkurencyjni i elastyczni na rynku pracy.
Wyjazd uczniów zostanie poprzedzony przygotowaniem językowym, pedagogiczno-zawodowym a także kulturowym. Podczas praktyki młodzież będzie miała okazję do doskonalenia i rozwijania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w typowych codziennych sytuacjach jak też w sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych, porówna także standardy obsługi, zarządzania informacją, realizacji zadań między niemieckim a polskim systemem nauczania.
Projekt obywać się będzie w okresie od 03.10.2011 do 28.02.2012. Punkt kulminacyjny całego projektu zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w lutym 2011 roku. Spotkanie to będzie miało charakter podsumowująco – integracyjny, ale będzie również okazją do opracowania wspólnych planów na przyszłość w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt.

Koordynatorzy projektu ze strony polskiej: Łukasz Ziemba i Michał Kwaśniewski

ib

 

trans_gran

hotel_1 hotel_2 hotel_3