Granty i dotacje

I KOMUNIKAT

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

Już 2 lutego i 29 marca 2017 r. miną najbliższe terminy składania wniosków przez wszystkie
typy placówek publicznych i niepublicznych na dofinansowanie z programu Erasmus+ dla
sektora „Edukacja szkolna” (KA1 i KA2).

Granty z programu Erasmus+ pozwalają sfinansować 100% wydatków na:

 • zagraniczne kursy metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli,
 • zagraniczne kursy nauki języka dla pracowników placówek,
 • tzw. “wymianę” uczniów między szkołami,
 • wyjazdy kadry na zagraniczne staże, praktyki, szkolenia, warsztaty, seminaria,
 • wyjazdy w celu nauczania w zagranicznej placówce na okres do 2 miesięcy,
 • wymianę dobrych praktyk między placówkami.

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+” –
praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

 • Poznań, 2 grudnia 2016 r.
 • Warszawa, 8 grudnia 2016 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie – 2
  lutego i 29 marca 2017 r.
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z
  Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz
  wyjaśni wszystkie zawiłości formalne,
 • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji „Mobilność kadry”,
  oraz “Partnerstwa Strategiczne”,
 • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi spełniać partner,
 • jak zaplanować wydatki budżetowe, aby uzyskać 100% finansowania projektu,
 • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele
  własne placówki, np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: http://szkoleniaerasmus.org/edukacja-szkolna/

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.

II KOMUNIKAT

Granty i dotacje ze źródeł krajowych

Jak zebrać pieniądze na remont klasy i inne bieżące potrzeby szkoły.

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

 • Poznań, 30 listopada 2016 r.
 • Kraków, 2 grudnia 2016 r.

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

 • jak stworzyć projekt, aby był odpowiedzią na bieżące potrzeby placówki i przyniósł
  jej wymierne korzyści w krótkim czasie,
 • w jaki sposób wybrać taki program grantowy, który najbardziej będzie pasował do
  potrzeb Państwa placówki,
 • jak wykazać, że projekt realizuje kryteria naboru nam przykładach konkretnych
  konkursów,
 • z czego wybrać grant – szczegółowy przegląd źródeł krajowych,
 • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie:
http://siegnijpogrant.edu.pl/

Organizator szkolenia: Agencja Pracy Twórczej.