RODO

RODO

Szanowni Rodzice

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), Szkoła ma obowiązek przekazać 

rodzicom, opiekunom prawnym uczniów informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.

Szkoła przetwarza także wizerunek pracowników, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych do celów funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w zakresie bezpieczeństwa i porządku.

Pełna treść Klauzuli informacyjnej znajduje się poniżej oraz na tablicy ogłoszeń.

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym ucznia) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Dyrektor Szkoły
Robert Hawrylak

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

KLAUZULA MONITORING RODO
Pobierz plik

KLAUZULA WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO RODO
Pobierz plik

KLAUZULA REKRUTACJA PRACOWNICY RODO
Pobierz plik

KLAUZULA KONTRAHENCI RODO
Pobierz plik

WNIOSEK WYCOFANIE ZGODY
Pobierz plik

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW RODO
Pobierz plik

SPOSOBY I ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Pobierz plik

INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA ODWIEDZAJACYCH FANPAGE FACEBOOK
Pobierz plik