Wewnętrzny harmonogram egzaminu zawodowego

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji czerwiec 2023
Podstawa 2019 – 60 min.

Lp. Oznaczenie kwalifikacji Forma Data
egzaminu
Godz. rozpoczęcia Numer sali Imię i nazwisko członków Uwagi Rezerwa
1. FRK.01
EKA.04
DK 02.06.2023 8.00 31 Przewodniczący: Natalia Gornow
Członek: 
Operator: Stefan Kowalczuk
9 osób Jacek Gornow
2. HGT.02 DK 02.06.2023 8.00 32 Przewodniczący: Agnieszka Zuker
Członek:
Operator: Michał Papciak
10 osób Jan Sitkiewicz
3. SPL.01 DK 06.06.2023 8.00 31 Przewodniczący: Dominika Aleksandrowicz
Członek:
Operator: Stefan Kowalczuk
11 osób Beata Unisławska -Główniak
4. SPL.01 DK 06.06.2023 8.00 32 Przewodniczący: Edyta Zimoch
Członek:
Operator; Michał Papciak
11 osób Monika Bania
5. EKA.05 DK 06.06.2023 10.00 31 Przewodniczący: Dominika Aleksandrowicz
Członek:
Operator: Stefan Kowalczuk
12 osób Paweł Wojtecki
6. EKA.05 DK 06.06.2023 10.00 32 Przewodniczący: Jacek Gornow
Członek:
Operator: Michał Papciak
12 osób Jan Sitkiewicz
7. HGT.03 DK 06.06.2023 12.00 32 Przewodniczący: Agnieszka Zucke
Członek:
Operator: Michał Papciak
7 osób Magdalena Sikiewicz-Witczak
8. DRM.05
MEC.08
MOD.03
HAN.01
SPC.03
DK 06.06.2023 12.00 31 Przewodniczący: Natalia Gornow
Członek:
Operator: Stefan Kowalczuk
10 osób Dorota Glaz

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu w sesji czerwiec 2023

Podstawa 2017 i 2019

Lp. Oznaczenie kwalifikacji model Data Godzina Nr sali Członkowie ZN Uwagi Rezerwa
1. SPL.01
FRK.03
D 1.06.2023 9.00 aula Przewodniczący: Dorota Winiszewska
Członek :
25 osób
120 min.
Mirosław Siergiej
2. HGT.03 D 1.06.2023 9.00 12 Przewodniczący: Anna Maślak
Członek :
7 osób
150 min.
Anna Karecka
3. SPL.04 D 1.06.2023 13.00 aula Przewodniczący: Anna Karecka
Członek:
1 osoba
120 min.
Sylwia Giergasz
4. FRK.01 W 6.06.2023 8.00 42 Przewodniczący: Anna Karecka
Egzaminator: Anna Pietrzak
Asystent techniczny: Alicja Siwczak
3 osoby
180 min
Jan Sitkiewicz
5. FRK.01 W 6.06.2023 12.30 42 Przewodniczący: Wioletta Telicka
Egzaminator: Anna Pietrzak
Asystent techniczny:Alicja Siwczak
3 osoby
180 min.
Jolanta Fedro
6. FRK.01 W 6.06.2023 17.00 42 Przewodniczący: Ewa Piasek
Egzaminator: Anna Pietrzak
Asystent techniczny:Alicja Siwczak
3 osoby
180 min.
Małgorzata Bartosz
7. HGT.02 w 6.06.2023 8.00 48 Przewodniczący: Mirosław Siergiej
Egzaminator: Izabela Starosta-Byczyńska
Asystent techniczny: Magda Hejman
3 osoby
120 min.
Alicja Siwczak8
8. HGT.02 w 6.06.2023 12.00 48 Przewodniczący: Adriana Gładysz-Gaczyńska
Egzaminator: Izabela Starosta-Byczyńska
Asystent techniczny: Magda Hejman
3 osoby
120min.
Dorota Winiszewska
9. HGT.02 w 6.06.2023 16.00 48 Przewodniczący: Paweł Wojtecki
Egzaminator: Izabela Starosta-Byczyńska
Asystent techniczny: Magda Hejman
2 osoby
120 min.
Mirosław Siergiej
10. HGT.02 w 7.06.2023 8.00 48 Przewodniczący: Anna Karecka
Egzaminator: Izabela Starosta-Byczyńska
Asystent techniczny: Magda Hejman
2 osoby
120 min.
Ewa Piasek
11. PGF.07 DK 12.06.2023 8.00 44 Przewodniczący: Wioletta Telicka
Członek:
Operator: Michał Papciak
3 osoby
180 min.
Magdalena Kwiecińska
12. EAK.04 DK 12.06.2023 8.00 31 Przewodniczący: Sylwia Giergasz
Członek:
Operator: Stefan Kowalczuk
2 osoby
180 min.
Jan Sitkiewicz
13. EAK.05 DK 16.06.2023 8.00 31 Przewodniczący: Magdalena Kwiecińska
Członek:
Operator: Stefan Kowalczuk
12 osób
180 min.
Alicja Siwczak
14. EAK.05 Dk 16.06.2023 8.00 32 Przewodniczący: Magda Hejman
Członek:
Operator: Michał Papciak
12 osób
180 min.
Jolanta Fedro
15. AU.36 DK 16.06.2023 12.30 31 Przewodniczący: Jan Sitkiewicz
Członek:
Operator: Stefan Kowalczuk
1 osoba
180 min.
Anna Karecka