Wewnętrzny harmonogram egzaminu zawodowego

Wewnętrzny harmonogram części pisemnej egzaminu w sesji lato 2024
Podstawa 2019 – 60 min.

Egzaminy pisemne

Wewnętrzny harmonogram części praktycznej egzaminu w sesji lato 2024
Podstawa 2019

Egzaminy praktyczne