Konkurs plastyczny “Akcja segregacja”

Konkurs plastyczny “Akcja segregacja”

Powiat Krośnieński w dniu 4 maja br. ogłosił konkurs plastyczny pn. Akcja segregacja.
Skierowany jest on do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krośnieńskiego.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – Szkoły Podstawowe,
II kategoria – Szkoły Gimnazjalne,
III kategoria – Szkoły Ponadgimnazjalne.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną w dowolnym formacie. Tematyka prac powinna być związana z zagadnieniem segregacji śmieci. Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.
Konkurs trwa od 4 maja do 31 maja 2017 r.

Plakat konkursu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„AKCJA SEGREGACJA”

Organizator konkursu: 

 • Powiat Krośnieński

Cele konkursu: 

 • upowszechnianie wiedzy na temat nowych zasad segregacji śmieci,
 • utrwalenie informacji dotyczących nowych kolorów pojemników na śmieci,
 • propagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ekologii
  i dbałości o czystość środowiska naturalnego,
 • rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
 • pobudzanie aktywności twórczej dzieci.

Warunki uczestnictwa: 

 • konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Krośnieńskiego,
 • konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria – Szkoły Podstawowe
II kategoria – Szkoły Gimnazjalne
III kategoria – Szkoły Ponadgimnazjalne

 • udział w konkursie jest bezpłatny,
 • prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną,
 • format prac dowolny,
 • tematyka prac powinna być związana z zagadnieniem segregacji śmieci,
 • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,
 • do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne,
 • dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane autorom oraz pozostaną do dyspozycji Organizatora.

Termin zgłoszeń: 

 • konkurs trwa od 4 maja 2017 roku do 31 maja 2017 roku.
 • prace należy składać osobiście lub nadsyłać na adres:
  Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b, 66-600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem: konkurs plastyczny,
 • zgłoszona praca na odwrocie musi być opatrzona następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa oraz nazwa placówki szkolnej, telefon kontaktowy.

Wyniki konkursu: 

 • oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora,
 • kryteria oceny prac:

– zgodność z tematem,
– pomysłowość i kompozycja,
– jakość wykonania,

 • w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia,
 • autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy,
 • ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 4 czerwca 2017 roku podczas Festynu pn. EKO POWIAT KROŚNIEŃSKI organizowanego w miejscowości Bobrowice na terenie placu rekreacyjnego.

Uwagi: 

 • biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin,
 • przekazując prace na konkurs uczestnik zgadza się na ich publikacje.

 

Kategorie