Licea ogólnokształcące

Liceum dziennikarsko – językowe

z rozszerzonym programem nauczania języków obcych, języka polskiego i WOS.

Liceum informatyczne

z rozszerzonym programem nauczania technologii informacyjnej i matematyki.

Liceum przyrodniczo – medyczne

z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka obcego.

Liceum sprawnościowo-prozdrowotne

z rozszerzonym programem nauczania wychowania fizycznego – z ukierunkowaniem na gry zespołowe – piłkę ręczną dziewcząt,  siatkówkę i piłkę nożną, oraz przygotowaniem do egzaminów sprawnościowych do instytucji wymagających takich egzaminów w procesie rekrutacji.

Nie czekaj, pobierz wniosek już teraz!