Zarządzenie Dyrektora w sprawie dofinansowania sprzętu