Podsumowanie Mikołajkowego Konkursu Wiedzy o POIiŚ

Podsumowanie Mikołajkowego Konkursu Wiedzy o POIiŚ

Uczniowie  Technikum nr 1  z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
im. Stanisława Staszica w Gubinie
zajęli II miejsce

 W dniu 14 stycznia 2016 r. odbyło się podsumowanie Mikołajkowego Konkursu Wiedzy o POIiŚ, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Wśród nagrodzonych znalazła się nasza szkoła, która zajęła II miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego i  otrzymała laptop. W imieniu nagrodzonych uczniów nagrodę odbierał wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych pan Robert Hawrylak.
Prezes Zarządu pani Jolanta Fedak, wręczając nagrody, podziękowała młodzieży oraz kadrze nauczycielskiej za liczny udział w konkursie. Poinformowała również, że w niedalekiej przyszłości Fundusz będzie nadal organizował tego typu konkursy.

II_miejsce_Os

 

Kategorie