Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS

Światowy Dzień Walki z AIDS, obchodzony 1 grudnia, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest czerwona kokardka – nieodłączny element obchodów Światowego Dnia  Walki z AIDS.
W tym roku szkolnym, w przeddzień obchodów dnia 29 listopada w ZSLiT  wolontariusze „Szkolnego Koła Wolontariatu” podczas długiej przerwy rozdawali swoim koleżankom i kolegom ulotki informacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem HIV.  Tego dnia na monitorze telewizora w głównym budynku szkoły uczniowie mogli obejrzeć spoty informacyjne dotyczące profilaktyki zakażeń HIV/AIDS oraz sprawdzić swoją wiedzę na temat tej choroby w konkursie, który polegał na odnalezieniu 10 pytań  rozwieszonych w różnych miejscach budynku szkoły, odpowiedzeniu na nie i dostarczeniu odpowiedzi do nauczyciela biologii. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich Technikum, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy, po sprawdzeniu przez nauczyciela dostarczonych prac otrzymali dodatkowe oceny z biologii.   Upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV przyczyniamy się do ograniczania rozprzestrzeniania choroby.

Kategorie